2009-12-21

EduLab Puppel Linux.

Το EduLab Puppel Linux είναι μια live διανομή η οποία είναι προσανατολισμένη στον εκπαιδευτικό του εργαστηρίου. Έχει ενσωματωμένο το πολύ καλό iTalc για monitoring των υπολογιστών της τάξης αλλά και για live presentation ασκήσεων
και εργασιών από τον δάσκαλο προς τους μαθητές.Επίσης έχει proxy server για web content filtering ώστε να μπορεί ο καθηγητής να ελέγχει την πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα με wildcards να προσθέσει ο καθένας ότι θεωρεί ότι δεν θέλει να βλέπουν οι μαθητές του.
Και ο proxy είναι ρυθμισμένος και έτοιμος να λειτουργήσει με ελάχιστες τροποποιήσεις και μόνο για τις τοπικές διευθύνσεις που έχει ο καθένας στο εργαστήριό του. Επίσης ο firefox είναι ρυθμισμένος να ρωτάει τον proxy.

Έγινε προσπάθεια ώστε όλα να είναι κατά το δυνατόν έτοιμα να παίξουν.
Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο manual το οποίο καλά θα είναι να το διαβάσετε πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη διανομή.
Εάν τη χρησιμοποιήσετε stand alone στο σπίτι μετά την παραμετροποίηση του δικτύου μην ξεχάσετε να βγάλετε τον proxy από τον firefox ή τουλάχιστον να τον ρυθμίσετε με τις τοπικές διευθύνσεις που μοιράζει ο δρομολογητής του σπιτιού όπως περιγράφεται στο manual.

manual : http://lyk-assir.thess.sch.gr/EduLab_Linux_Manual.pdf

greeklug


(ο firefox είναι ρυθμισμένος να βλέπει proxy. Aν δεν το χρειάζεστε θα πρέπει να ρυθμίσετε τον proxy, ή θα τον βγάλετε από το firefox. Από επεξεργασία -> προτιμήσεις -> προχωρημένους -> δίκτυο -> χωρίς διαμεσολαβητή.
Αν θέλετε να τον ρυθμίσετε, δέστε το manual)

0 Xαμστεράκια Απάντησαν: